برنامه ترم بهمن ۹۸ (موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی)

چهار شنبه
 

۱۱۰۶۰۰۵-۰۱
آناتومی انسان

محل: ساختمان اصلی-کلاس ۳۰۴ امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت: ۱۱:۰۰-۰۸:۰۰

۱۱۰۶۰۰۱-۰۱
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

محل: ساختمان اصلی-کلاس ۳۰۴ امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ساعت: ۱۱:۰۰-۰۸:۰۰
 
۱۱۰۶۰۰۶-۰۱
فیزیولوژی انسان

محل: ساختمان اصلی-کلاس ۳۰۴ امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت: ۱۱:۰۰-۰۸:۰۰
پنج شنبه
 

۱۱۱۹۰۰۷-۰۱
سمینار در حرکات اصلاحی

محل: ساختمان اصلی-سایت مجموعه علوم انسانی (کلاس ۳۰۱) امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت: ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰

۱۱۱۹۰۰۵-۰۱
حرکات اصلاحی پیشرفته

محل: ساختمان اصلی-سایت مجموعه علوم انسانی (کلاس ۳۰۱) امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت: ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰

۱۱۱۹۰۰۵-۰۱
حرکات اصلاحی پیشرفته

محل: ساختمان اصلی-سایت مجموعه علوم انسانی (کلاس ۳۰۱) امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت: ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰
 
۱۱۱۹۰۰۲-۰۱
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

محل: ساختمان اصلی-سایت مجموعه علوم انسانی (کلاس ۳۰۱) امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت: ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰
این نوشته در عمومی, موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.