ضربه آزاد

🎥ضربه آزاد ۲۹ دی

ویژه برنامه #ضربه_آزاد با موضوع چالش ها و فرصت های ورود بخش خصوصی به ورزش

با حضور

🔸 دکتر سعید رستمی، کارشناس ورزش و محمد حسین عراقی زاده، فعال در باشگاه داری خصوصی

🔸همراه با پخش آیتم های جذاب و رویدادهای منهای فوتبال آقایان و بانوان

ساعت ۲۱ شبکه اصفهان

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ما را مثل عقرب بار آورده اند؛ مثل عقرب‼

ما مردم صبح که سر از بالین ورمی داریم تا شب که سرمان را می گذاریم، مدام همدیگر را می گزیم. بخیلیم، بخیل! خوشمان می آید که سر راه دیگران سنگ بیندازیم.
خوشمان می آید که دیگران را خوار و فلج ببینیم. اگر دیگری یک لقمه نان داشته باشد که سق بزند، مثل این است که گوشت تن ما را می جوید.
تنگ نظریم ما مردم. تنگ نظر و بخیل. بخیل و بدخواه. وقتی می بینیم دیگری سر گرسنه زمین می گذارد، انگار خیال ما راحت تر است.
وقتی می بینیم کسی محتاج است، اگر هم به او کمک کنیم، باز هم مایه خاطرجمعی ما هست. انگار که از سرپا بودن همدیگر بیم داریم!

📚کلیدر، محمود دولت آبادی

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

این بمب ساعتی را جدی بگیرید!!!

🔸از حدود ۱۰/۵ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایرانی، ۳۰ درصد آنان نه در حال تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به‌کار هستند‍.

🔸در سطح بین‌المللی به این جمیعت NEETها گفته می‌شود.

🔸 نرخ ۳۰ درصدی جمعیت NEETها در ایران درحالی است که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۲ تا ۱۰ درصد است. طبق بررسی آماری٬ ایران در رده‌بندی جهانی در کنار کشورهای عمدتا آفریقایی٬ ۲۷اُمین کشور با نرخ بالای NEETها است.

🔸نرخ بالای NEET علاوه بر افزایش فشار اقتصادی از طریق وابستگی به سرپرست خانوار، هم زمینه بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی را با خود دارد و هم در مرتبه بعدی یک چالش امنیتی محسوب شود.

🔸ترکیب سنی افراد و همچنین الگوی جغرافیایی پراکنش اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ دقیقا با استان‌هایی که دارای بالاترین نرخ NEETها هستند، مطابقت دارد. برای حاشیه شهرها گرچه آماری از NEET نداریم، اما نرخ بیکاری در ۵۰ شهرستان حاشیه‌ای کشور بین ۱۷ تا ۳۸ درصد بوده که همین امر نشان از بالابودن جمعیت NEETها است.

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭﯾﻢ

چه ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﯾﺸﺎﻥ.
ﮐﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺟﻤﻌﺸﺎﻥ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ.
ﭼﺮﺍ ﻓﺎﻣﯿﻠﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍﯾﻨﺪ.
ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﻨﺪ./
ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﯽ ﺳﺘﯿﺰﺩ./
ﭼﺮﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ./
ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ./
ﭼﺮﺍ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺷﺪ
ﺭﻓﺎﻗﺘﻬﺎﯼ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺭﯾﺎ ﺷﺪ./
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻏﻨﯿﺎ ﻫﻢ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ./
ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻋﺰﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ./
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﮐﺎﺥ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﺖ./
ﺩﺭﻭﻧﺶ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺁﻩ ﺍﺳﺖ./
ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ./
ﻭﻟﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺩﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ./
ﺯ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻣﺮﻭﺗﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ./
ﻋﻤﻮﺟﺎﻥ، ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎﻥ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ./
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﺋﯿﻢ./
ﯾﮑﯽ ﺣﺞ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺳﺎﻟﯽ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ./
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺵ ﻧﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺎﭼﺎﺭ./
ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻧﺰﻭﻟﯽ./
ﺭﻭﺩ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ./
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ ﻭ ﺷﺎﻡ ﮔﻮﯾﺪ./
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺨﺮ ﺑﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﮔﻮﯾﺪ./
ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺶ./
ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻏﺶ./
ﯾﮑﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ./
ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﯽ ﺍﺯ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ﺍﺳﺖ./
ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ./
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭﯾﻢ./

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم.
همان یک لحظه اول ،
که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان ،
جهانرا با همه زیبایی و زشتی ،
بروی یکدیگر ،ویرانه میکردم.

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ،
نخستین نعره مستانه را خاموش آندم ،
بر لب پیمانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
که میدیدم یکی عریان و لرزان ، دیگری پوشیده از صد جامۀ رنگین
زمین و آسمانرا
واژگون ، مستانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
نه طاعت می پذیرفتم ،
نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ،
پاره پاره در کف زاهد نمایان ،
سبحۀ، صد دانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ،
هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ،
آواره و ، دیوانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان ،
سراپای وجود بی وفا معشوق را ،
پروانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم .
بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ،
تا که میدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد ،
گردش این چرخ را
وارونه ، بی صبرانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم.
که میدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنۀ این علم عالم سوز مردم کش ،
بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ،
در این دنیای پر افسانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !
چرا من جای او باشم .
همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و ،تاب تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد،!
و گر نه من بجای او چو بودم ،
یکنفس کی عادلانه سازشی ،
با جاهل و فرزانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد ! عجب صبری خدا دارد !
 

شعر از :استاد رحیم معینی کرمانشاهی

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حاج قاسم به آرزویش رسید، مبادا سست شوید..

چون خبر شهادت مالک اشتر به امیر المؤمنین علیه السّلام رسید بسیار اندوهگین و افسرده خاطر شد گریست و بر منبر تشریف برده فرمود: “ما از خدا هستیم و بسوى او باز مى گردیم، و ستایش خداوندى را سزا است که پروردگار جهانیان است، بار خدایا من مصیبت اشتر را نزد تو بشمار مى آورم، زیرا مرگ او از سوگهاى روزگار است، خدا مالک را رحمت فرماید که بعهد خود وفاء نمود، و مدّتش را بپایان رسانید، و پروردگارش را ملاقات کرد، با اینکه ما تعهّد نموده ایم که پس از مصیبت رسول خدا-  صلّى اللّه علیه و آله بر هر مصیبتى شکیبا باشیم، زیرا آن بزرگترین مصیبتها بود. خدا مالک را جزاى خیر دهد و چگونه مالک که اگر کوه بود کوهى عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ بود سنگى سخت بود، آگاه باشید بخدا سوگند مرگ تو اى مالک، جهانى را ویران و جهانى را شاد مى سازد یعنى اهل شام را خوشنود و عراق را خراب مى گرداند، بر مردى مانند مالک باید گریه کنندگان بگریند، آیا یاورى مانند مالک دیده می شود، آیا مانند مالک کسى هست، آیا زنان از نزد طفلى بر مى خیزند که مانند مالک شود”. 

🔹خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابوالمهدی توسط بالگردهای آمریکایی در عراق، یعنی اینکه راهبردها و راهکارهای آمریکا در منطقه جواب نداده و آنها مجبور شده‌اند دست به این جنایت هولناک بزنند.

🔸چرا؟ چون راه زمینی ایران از قائمیه تا ابوکمال باز شده و دسترسی ایران به مرزهای فلسطین اشغالی بطور کامل برای انتقال نیرو و تجهیزات برای نابودی اسرائیل مهیا شده است.

🔹امروز اگر حاج قاسم و ابوالمهدی به آرزوی خود رسیده‌اند اما جبهه مقاومت را به جایی رسانده‌اند که بتواند نبرد را با نیروهای تازه نفس ادامه دهد.

🔸بچه‌ها نگران نباشید، امروز اگر خبر شهادت مالک اشتر سیدعلی رسید اما بدانیم که این جبهه هزاران مالک دارد و تیغ تدبیر سیدعلی هنوز هست. مبادا محزون شوید، مبادا ناامید شوید، مبادا سست شوید. خون حاج قاسم مایه حیات اسلام خواهد بود کمااینکه خون حمزه سیدالشهدا اسلام را حیات بخشید. خون حاج قاسم و ابوالمهدی عزیز، قلوب ایرانیان و عراقی‌ها و میلیون‌ها عاشق اهل بیت و دلبسته به اسلام را در راه مقاومت محکم خواهد کرد. مبادا مبادا ناامید شوید.

🔹جبهه مقاومت از این بعد، با اقتدار و انگیزه بیشتری علیه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها وارد عمل می‌شود. یقین بدانید آمریکایی‌ها دیگر به آخر خط رسیده‌اند و بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. آمریکایی‌ها من بعد نه در خلیج فارس که در هیچ کجای عالم دیگر امنیت نخواهند داشت.

🔸دعا کنید این خون‌ها، زمینه ظهور حجت بن الحسن را هرچه زودتر فراهم کند…

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کارگاه حرکات اصلاحی و TRX شاهین شهر

منتشرشده در عمومی | ۳ دیدگاه

🔹نمی‌دانم مربی خوبی هستم یا نه؛ اما انسان صادقی هستم

نوشتن استوری بلندبالای استراماچونی مربی استقلال برام خیلی جالب نبود، کمااینکه علاقه ای هم به اتفاقات خارج از زمین فوتبال هم ندارم ولی یه جمله خیلی نظرم رو به خودش جلب کرد. معتقدم نباید همه کس و همه جا را جواب داد چون پاسخگویی و توجیه نشان ضغفه، با این حال این جمله حال و روز آدم های دوروییه که اگه پیام های ارسالیشون رو نمایش بدم باید شبانه از ورزش فرار کنن…با این حال “شاید مربی خوبی نباشم ولی قطعا آدم دروغگویی نیستم”.

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بدتر از هوای تهران هم بازی برگزار می کنند!

آلودگی هوا باعث لغو چند بازی در لیگ برتر و جام حذفی شده است. اگر چه در همان زمان چند بازی لیگ ۱ در مکان مشابه برگزار شد. اما صرفنظر از تصمیمات سلیقه ای آلودگی هوا مشکلی بزرگ برای اکثر ورزشهاست.

آلودگی هوا امروزه یک معضل جهانی است که موجب مرگ ۳ الی ۶ میلیون نفر در سال می شود. بیشتر از ایدز، مالاریا، سرطان سینه و سل! در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جمعیت زمین در معرض این مشکل هستند و با توسعه بیشتر شهرنشینی این آمار به ۸۰ درصد خواهد رسید.

ورزش در هوای آلوده معضل را دوچندان می‌کند. هوای آلوده هم بر عملکرد ورزشکار تاثیر منفی دارد و هم سلامت او را به خطر می اندازد.حجم بیشتر تنفس در حین ورزش موجب می شود هوای آلوده بیشتری به بدن ورزشکار راه یابد. این مسئله به ویژه بر روی سیستم تنفسی و قلبی عروقی تاثیرگذار است و طبیعتا برای سلامت ورزشکاران خطرناک خواهد بود. به علاوه که تحقیقات علمی ثابت کرده اند ظرفیت عملکرد ورزشکاران در هوای آلوده کاهش می یابد. این مشکل از المپیک سال ۱۹۸۴ در لس آنجلس آغاز شد و حالا معضلی بزرگ برای برگزارکنندگان مسابقات ورزشی است.

عکس اول توصیه سازمان بهداشت جهانی برای فعالیت ها بر اساس شاخص کیفیت هواس (AQI). در واقع در شاخص های بیشتر از ۱۵۰ احتیاط لازم برای فعالیت در محیط باز توصیه شده و برای شاخص بیشتر از ۲۰۰ خودداری از هرگونه فعالیت در محیط پیشنهاد شده. اما این دیدگاه فقط توصیه ای است که در موارد بسیاری نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ در سوپرلیگ فوتبال چین ۱۰ مسابقه در شاخص بیشتر از ۱۵۰ و ۶ مسابقه در شاخص بیشتر از ۲۰۰ انجام شده (عکس دوم). در اکتبر ۲۰۱۵ مسابقه بین دو تیم بیجینگ گوان و گوانگ ژو آر اف در شهر پکن با حضور ۳۸۰۰۰ تماشاگر و در شاخص کیفیت هوای ۳۴۴ برگزار شد!!! برگزاری یک بازی در شرایط محیطی بسیار خطرناک با شاخص بیشتر از ۳۰۰٫

کنترل و تعیین آلودگی هوا با توجه به اینکه کیفیت هوا در هر لحظه و در هر مکان می تواند متفاوت باشد (به دلیل ماهیت تغییرپذیر هوا) مشکلات خاص خودش را دارد. با این حال وظیفه نهادهایی چون کمیته ملی المیپک و فیفا حفاظت از سلامت ورزشکاران است. و با این شرایط به نظر می رسد بایستی قوانین محکم و قابل توجهی برای این مشکل در نظر گرفته شود. بیشتر از توصیه هایی که سلیقه ای اجرا می شوند.

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ECSS Wishes You Happy Holidays / ECSS-ID: 11191

ECSS Sevilla 2020

ECSS Wishes You Happy Holidays

Dear saeid,

The European College of Sport Science would like to thank you very much for your continuous support and cooperation throughout 2019.We wish you all the best for 2020 and hope to see you in Sevilla in July!

Nos Vemos En Sevilla!

Please note that our office will remain closed until January 6, 2020.

Nos vemos en Sevilla 2020!

See you in Sevilla 2020!

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید: