پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

۱- تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطح سرمی شاخص های رشدی بازیکنان نخبه بدمینتون

شهرام کرمی، ۱۳۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۲- تاثیر حاد مکمل کرافئین بر شاخص های آسیب عضلانی زنان ورزشکار

اکرم حیدری، ۱۳۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۳- تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی همراه با انسداد خون بر شاخص های عملکردی دانشجویان

فرین قائدامینی، ۱۳۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۴- مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات TRX و شورث بر میزان اسکولیوز در تکواندوکاران دختر شهر اصفهان
فریده محمدی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۵- تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر میزان درد،انعطاف پذیری و عملکرد زنان مبتلا به اختلال ساکرو ایلیاک
فاطمه دالایی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۶- مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات تراباند و حس عمقی بر درد،دامنه حرکتی و عملکرد زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانو
افسانه محسنی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۷- بررسی تاثیر شش هفته برنامه تمرینی پایدار سازی عصبی عضلانی پویا(DNS) بر تعادل ایستا،تعادل پویا و حس عمقی مچ پا در بیماران زن مبتلا به MS
افسانه محسنی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۸- تاثیر برنامه فیفا ۱۱ بر تعادل ،عملکرد و قدرت اندام تحتانی بازیکن های فوتبال نوجوان شهر اصفهان
محمد علی محمدی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۹- مقایسه اثر ۸ هفته تمرینات پیلاتس و TRX بر درد،تعادل ایستا و پویا، دامنه حرکتی کمر و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی
زهره امیری، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۰- اثر ۸ هفته تمرین منتخب پیلاتس بر میزان قند خون و ناهنجاری های اندام فوقانی مردان پره دیابت ۳۵تا ۵۵ ساله
بهمن حیدری، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۱- تاثییر تمرینات ثبات مرکزی بر قوس های کف پا و سرعت دویدن
الهه زینلخانی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۲- تاثیر ۸ هفته تمرینات تراباند و حس عمقی بر میزان فاصله ی کندیل های زانو و زاویه ی کیو در افراد مبتلا به زانو پرانتزی
بهاره ایرانپور، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۳- مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات حس عمقی و کینزیوتیپ بر درد ، دامنه حرکتی ، قدرت و تعادل در زنانم مبتلا به سندروم درد کشککی – رانی
زهرا کنعانی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۴- تاثیر یک دوره تمرینات منتخب تراباند و ثبات مرکزی بر حس عمقی ، استقامت و انعطاف پذیری دانش آموزان دختر دارای سندروم متقاطع فوقانی
معصومه مسعودی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۵- بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی و تراباند بر میزان درد ، دامنه حرکتی و عملکرد اندام فوقانی در افراد مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه
لیلا بهروز بیاتی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۶- مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و تی آر ایکس بر روی تعادل ، حس عمقی ، زاویه کیو و عملکرد دانش آموزان دختر دارای ناهنجاری زانو پرانتزی
نیلوفر نجفی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۷- مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات کششی – قدرتی و ثبات مرکزی بر زانوی پرانتزی بازیکنان فوتبال نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال دختر
مریم محمدزاده، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۸- تاثیر ۸ هفته حرکات اصلاحی با رویکرد بازی بر لوردوز کمری دختران ۷ تا ۱۳ سال شهر خمینی شهر
ملیحه عمادی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۱۹- مقایسه اثر هشت هفته تمرینات حس عمقی و منتخب nasm بر زاویه سر به جلو دختران دبیرستانی
صدف قدمی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۰- تاثیر ۸ هفته منتخب پلایومتریک بر تعادل و پویای کودکان با اختلال ناهنجاری های مادرزادی سیستم عصبی
سمیرا حجارپور، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۱- اثر هشت هفته تمرینات کالستنیکس بر روی کمر درد ناشی از لوردزد کمری و قدرت عضلات مرکزی بدن
عاطفه بهزادی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۲- مقایسه اثر هشت هفته دو شیوه تمرینی یوگا بر شاخصه های قامت و قدرت عضلات شانه نوازندگان شهر اصفهان
مریم سلطانی، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۳- مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی و تعادلی با مصرف جلبک اسپیرولینا بر شاخص های جسمانی کودکان ۵ تا ۷ سال مبتلا به طیف اوتیسم
ساناز علمدار، ۱۴۰۰، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۴- تاثیر هشت هفته تمرینات تقویت عضلات کف پایی بر افت ناوی ، تعادل و عملکرد دختران مبتلا به کف پای صاف
زهار رضایی، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۵- تاثیر هشت هفته تی آر ایکس و تراباند بر تعادل ، شدت خستگی و عملکرد بازیکنان بستگتبال نوجوانان دختر دارای عارضه ی زانو پرانتزی
سرور سایانی، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۶- مقایسه اثر تمرینات تنفسی و اصلاحی ان آ اس ام بر ناتوانی عملکردی، حس وضعیت گردن و زاویه گردنی دختران ۱۵ -۱۳ ساله مبتلا به سر به جلو
فهیمه شهباز شهرضا،۱۴۰۱ ، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۷- مقایسه تاثیر تمرینات عصبی – عضلانی با و بدون آموزش کنترل والگوس بر حس وضعیت مفصل زانو ، عملکرد و قدرت اندام تحتانی بازیکنان فوتبال مرد پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی
دانیال دانیارزاده، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۸- تاثیر ۸ هفته تمرینات تی آر ایکس بر میزان دامنه ی حرکتی و درجه نابرابری در بازیکنان والیبال ساحلی
فائزه رحمانی، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۲۹- اثر تمرینات تعادلی با و بدون تیپینگ بر تعادل حس عمقی و دامنه حرکتی مچ پای نوجوان هندبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا
عارف محبت خواه، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۰- مقایسه ۶ هفته تمرینات قدرتی و کینزیوتیپ بر درد ، عملکرد حرکتی و تعادل در زنان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی
ریحانه فروغی ابری، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۱- تاثیر ۸ هفته تمرینات تراباند بر کیوز لوردوز و استقامت عضلانی در زنان مبتلا به ناهنجاری کایفولوردوتیک
اکرم السادات امیریان، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۲- تاثیر ۸ هفته تمرینات تی آر ایکس بر ریسک فاکتورهای آسیب ای سی ال در تکلیف فرود تک پا و دو پا
فرزانه پژوهش، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۳- تاثیر ۸ هفته تمرینات پیلاتس بر قدرت عضلانی و پایداری مفصل زنان مبتلا به آرتروز زانو
فاطمه جعفری، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۴- اثر هشت هفته تمرینات پی ان اف بر انعطاف پذیری قدرت و بهبود عملکرد در عضلات همسترینگ در زنان تکواندوکار اصفهان
ملیحه نصیرفر، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۵- مقایسه هشت هفته تمرینات پای کوتاه و تمرینات ان آ اس ام بر افت ناوی عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی دختران ۱۰ تا ۱۸ ساله مبتلا به کف پای صاف
نگین جمشیدفر، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۶- تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد حس عمقی و تعادل در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ مبتلا به کمر درد
صادق صالحی، ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

۳۷- تاثیر هشت هفته تمرینات هاتا یوگا بر عارضه پشت گرد، کمر گود و اسکلیوز زنان مبتلا به کمر درد مزمن
کتایون فخری، ۱۳۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۳۸- بررسی اثر یک دوره تمرینات HIIT  بر سطوح استراحتی برخی عوامل رشدی  در بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران
امیرحسین اکبری، ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۳۹- تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر پرش و استقامت تنه  بازیکنان والیبال خانم
سحر سجادی، ۱۳۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۴۰- تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بدن بر کنترل قامت و قدرت انفجاری در بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری مزمن مچ
محمدرضا زکی زاده، ۱۳۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۴۱- مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و ورزش در آب بر کیفیت زندگی، درد، دامنه حرکتی، تعادل ایستا، استقامت عضلانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
ریحانه علیزاده بهبهانی، ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۴۲- مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر قدرت عضلانی، تعادل، کیفیت زندگی و درد در بیماران زن مبتلا به مولیتپل اسکلروزیس اصفهان
پروین اکبری، ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۴۳- تأثیر ۸ هفته پروتکل ترکیبی (تمرینات مقاومتی و ماساژ) بر قوس کف پا، تعادل، قدرت عضالنی و راه رفتن در دختران دارای کف پای صاف
رویا دریانشین، ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۴۴- مقایسه اثر ماساژ تاهی، تمرینات مکنزی و ترکیب ماساژ تاهی و تمرینات مکنزی بر میزان درد، کیفیت زندگی و تعادل در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
سها چیت ساز، ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان