پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

عنوان پایان نامه:

۱- تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطح سرمی شاخص های رشدی بازیکنان نخبه بدمینتون

شهرام کرمی، ۱۳۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۲- تاثیر حاد مکمل کرافئین بر شاخص های آسیب عضلانی زنان ورزشکار

اکرم حیدری، ۱۳۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۳- تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی همراه با انسداد خون بر شاخص های عملکردی دانشجویان

فرین قائدامینی، ۱۳۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه