آثار

طرح های پژوهشی

ردیف عنوان

موسسه ناظر

سمت تاریخ اتمام
۱ تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا بر شاخص های عملکردی، هورمونی و ایمنی در بازیکنان فوتبال آکادمی ملی فوتبال ایران، شرکت زمزم محمد حسین علیزاده، محمد فرامرزی، علی خازنی، سعید رستمی ۱۳۸۸
۲ سامانه پیامکهای آموزشی سلامت رسانه ملی کمیته آموزش وزارت ورزش و جوانان همکار ۱۳۹۳
۳ تاثیر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی لپتین و برخی سایتوکین های پیش التهابی و ضدالتهابی دانشجویان پسر چاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گلناز ارباب، سعید رستمی ۱۳۹۴
۴ تاثیر دو شیوه تمرین ترکیبی مقاومتی-پلایومتریک و  ویژه فوتبال  بر سطوح استراحتی برخی ایتوکین های پیش التهابی و عوامل رشدی بازیکنان نوجوان فوتبال

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گلناز ارباب، سعید رستمی ۱۳۹۳
۵ تاثیر یک مسابقه رسمی والیبال بر سطوح سرمی برخی سایتوکین­های پیش­التهابی و ضدالتهابی ناشی از ورزش در بازیکنان نوجوان والیبال پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علیرضا زمانی، سعید رستمی ۱۳۹۲
۶ تاثیر تمرینات استقامتی- مقاومتی بر تغییرات هموسیستئین، کراتین کیناز ایزوزیم بافت قلبی، اینترلوکین-۶  و اینترلوکین-۱۰ سرم مردان بیمار قلبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علیرضا زمانی، سعید رستمی ۱۳۹۳
۷ تاثیر تمرینات والیبال بر سطوح سرمی برخی سایتوکین­های التهابی بازیکنان والیبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه مهدی باقریان، سعید رستمی ۱۳۹۴
۸ شناسایی عوامل و موانع اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر خواسته های طبیعی ورزشی استان اصفهان پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بیژن رجاییان، سعید رستمی، مهدی سلیمی ۱۳۹۵
۹ راهکارهای توسعه فعالیت بدنی و سلامت سالمندان اصفهان پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان فرزانه تقیان، سعید رستمی، زهرا موسوی ۱۳۹۵
۱۰ تاثیر تمرینات استقامتی بر سایتوکین های بازیکنان فوتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه مهدی باقریان، سعید رستمی ۱۳۹۵

  نگارش کتاب

ردیف عنوان نوع نگارش ناشر سمت سال انتشار
۱ واژه شناسی موضوعی تالیف سپاهان سعید رستمی، سمیرا طباطبایی پور ۱۳۸۷
۲ بازی های بومی و محلی استان اصفهان تالیف دارخوین سعید رستمی ۱۳۹۲
۳ فرهنگ لغات سه زبانه تربیت بدنی و علوم ورزشی (انگلیسی، فرانسه و فارسی) گرداوری و تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر سعید رستمی، سیامک تکش، علیرضا زمانی ۱۳۹۳
۴ روانشناسی ورزشی ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بیژن رجاییان، علیرضا زمانی، سعید رستمی ۱۳۹۳

مقالات چاپ شده  در نشریات علمی پژوهشی

ردیف

عنوان

نویسندگان نام نشریه شماره و تاریخ انتشار
۱ پاسخ های هورمونی و هماتولوژیکی داوران به استرس مسابقه فوتبال ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، سعید رستمی، رضا نوری فیزیولوژی ورزشی کاربردی مازندران بهار ۱۳۹۱
۲ تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا بر شاخص های عملکردی ، هورمونی و ایمنی در بازیکنان فوتبال محمد حسین علیزاده، محمد فرامرزی، علی خازنی، سعید رستمی فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی گیلان بهار ۱۳۸۹
۳ تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی-پلایومتریک و SSG بر سایتوکین های پیش التهابی بازیکنان نوجوان فوتبال سعید رستمی، محمد فرامرزی، گلناز ارباب، لیلا احمدی نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اکتبر ۲۰۱۴
۴ تاثیر دو شیوه تمرینی بازی در ابعاد کوچک و مقاومتی- پلایومتریک بر سطوح استراحتیهورمون رشد،  اینترلوکین-۶ و عامل نکروز دهنده تومور آلفا در ابزیکنان فوتبال سعید رستمی، محمد فرامرزی، گلنوش صدق روحی فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش بهار ۱۳۹۲
۵ تاثیر برنامه بازتوانی قلب (تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی) بر تغییرات هموسیستئین و اینترلوکین ۱۰ سرم مردان بیمار قلبی سعید رستمی، عباسعلی گایینی، علیرضا زمانی، سید هادی حسینی فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش تابستان ۱۳۹۴
۶ اثر هشت هفته تمرین SSG و مقاومتی-پلایومتریک بر سطوح سرمی مایوستاتین، GASP-1 و IGF-I در بازیکنان نوجوان فوتبال سعید رستمی، محمد رضا کردی، رضا قراخانلو، رضا نوری نشریه علوم زیستی ورزشی بهار ۱۳۹۵

 

 

NO&DATE JOURNAL WRITERS TITLE ROW
۵(۹) ۲۰۱۵ International journal of Review in life science Golnaz Arbab, Saeid Rostami, Alireza Zamani  The Effect of SSG and Resistance-Plyometric Training Program on Plasma Level of Some IL-6, TNF- α and Gh in Youth Soccer Players ۱
۲۰۱۵, v 17 Turkish journal of sport and exercise Alireza Zamani, Saeid Rostami, Bijan Rajaeian  Effect of resistive-endurance exercises on myocardial tissue creatine kinase isoenzyme, IL-6 and IL-10 serum changes in male cardiovascular patients ۲
۵, ۲۰۱۳ Global Journal of Science, Engineering and Technology Saeid Rostami, Mohammad Reza Kordi, Mehdi Kargarfard, Sayed Hadi Hoseini THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA LEVELS OF

TESTOSTERONE AND CORTISOL CONCENTRATIONS

RATIO AND PSYCHOLOGICAL

OVERTRAINING SYMPTOMS IN ELITE FOOTBALL

REFEREES

۳
V 7(4) 2016  

Advances in Bioresearch

 Saeid Rostami, Seyyed Hadi Hosseini alavije, Reza Ebrahimi, Masoume abaszadeh  The effects of different doses of caffeine on young Futsal players ۴
۵(۸), ۲۰۱۵  International Journal of Review in Life Sciences  Seyyed Hadi Hosseini alavije, Saeid Rostami, Masoume abbaszadeh, Reza Ebrahimi  Relationship between Stress Mediated Hormonal Imbalance and Individual Performance of Professional Referees in Football Competitions ۵
۱ (۱۱), ۲۰۱۳ International Journal of Scientific Research in Knowledge (IJSRK)  Alireza Zamani, Mohammad Goli, Saeid Rostami, Mohesen Assarzadeh Effects of Resistance Exercises on Serum Leptin and Some Inflammatory Markers in Obese Males ۶
V8, 2015 Health & Fitness Journal of Canada Saeid Rostami, Roy J. Shephard, BijanRajaeian Effect of combined resistive-endurance exercises on myocardial tissue Creatine kinase isoenzyme, IL-6 and IL-10 in male patients following cardiac surgery ۷

 مقالات ارائه شده در همایش های علمی

ردیف عنوان مقاله همایش مکان و زمان
۱ پاسخ های هورمونی داوران به استرس مسابقه فوتبال همایش کالج اروپایی علوم ورزشی(ECSS) استانبول ترکیه، ۲۰۱۰
۲ پاسخ های هماتولوژیکی داوران به استرس مسابقه فوتبال همایش بین المللی طب ورزشی (WASET) پاریس فرانسه، ۲۰۱۱
۳ رابطه بین تستوسترون و کورتیزول پلاسما با عوامل روانی بیش تمرینی در  داوران برتر فوتبال همایش بین المللی طب ورزشی(WASET) پاریس فرانسه، ۲۰۱۱
۴ تاثیر دوزهای مختلف کافئین بر عوامل آسیب عضلانی در بازیکنان جوان فوتسال همایش بین المللی طب ورزشی(WASET) بارسلونا، اسپانیا، ۲۰۱۲
۵ تاثیر دو شیوه تمرینی ویژه فوتبال بر برخی سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی بازیکنان نوجوان فوتبال همایش بین المللی طب ورزشی(WASET) بارسلونا، اسپانیا، ۲۰۱۲
۶ تاثیر تمرین مقاومتی بر برخی سایتوکین های التهابی بازیکنان نوجوان فوتبال اولین همایش پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان، ایران، ۱۳۹۰
۷ کافئین و فوتسال دومین همایش ملی پیشرفت تربیت بدنی مبارکه، ایران، ۱۳۹۲
۸ تاثیر یک مسابقه رسمی والیبال بر سطوح سرمی برخی سایتوکین­های پیش­التهابی و ضدالتهابی ناشی از ورزش در بازیکنان نوجوان والیبال پسر دومین همایش ملی پیشرفت تربیت بدنی مبارکه، ایران، ۱۳۹۲
۹ تاثیر شیوه تمرینی ویژه فوتبال بر عوامل رشدی بازیکنان فوتبال نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی مرودشت، ایران، ۱۳۹۳

7 دیدگاه دربارهٔ «آثار»

 1. ارباب می‌گوید:

  موفق باشی دکتر

 2. صادقی می‌گوید:

  با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما.
  من یکی ازمربیان تربیت بدنی استان اصفهان هستم .علاقه مند بودم کتاب بازی های بومی محلی اصفهان رو مطالعه کنم.ولی متاسفانه نتونستم کتابتون پیدا کنم.میشه بفرمایید چه طور می تونم دسترسی داشته باشم.

  • admin1 می‌گوید:

   تشکر از لطف شما
   کتاب در اکثر کتابفروشی های سطح استان موجود هست ولی میتونید به ورزشگاه پیروزی، دفتر هیات ورزش روستایی مراجعه کنید و تهیه کنید

 3. رضایی می‌گوید:

  آقای دکتر سلام
  شما با سن کم این همه کار پژوهشی انجام دادید؟
  من اصلا باورم نمیشه….مگه چقدر فرصت داشتید؟
  احسنت بر شما

 4. توکلی می‌گوید:

  استاد عزیزم تبریک
  آشنایی با شما افتخار بنده است
  ۲۸ ۹ سال سن و این همه کار علمی

 5. م.ه می‌گوید:

  دکترجان سلام
  پیشینه پژوهشی شما الگوی منه
  واقعا آشنایی با شما باعث افتخار بنده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.