مقاله توانبخشی قلب

بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلب ( تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی) بر تغییرات هموسیستئین، اینترلوکین-۶  و اینترلوکین-۱۰ سرم مردان بیمار قلبی

سعید رستمی[۱]، عباسعلی گایینی[۲]، بیزن رجاییان[۳]، علیرضا زمانی[۴]

چکیده:

هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی تاثیر تمرینات استقامتی- مقاومتی بر تغییرات هموسیستئین، اینترلوکین-۶ و اینترلوکین-۱۰ سرم مردان بیمار قلبی است. بدین منظور ۳۸ بیمار که به مراکز درمانی قلب و عروق شهرستان شاهین شهر مراجعه کرده اند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. این بیماران همگی افرادی بودند که تحت جراحی بای پس یا آنژیوپلاستی بالون قرار گرفته بودند. پس از تشکیل پرونده بیماران، پرسشنامه اطلاعات فردی برای آنها تکمیل شده و آزمایش های لازم برای تعیین عوامل خطرزای آنها انجام شد. قبل و بعد از شروع برنامه تمرین اندازه گیری شاخص های تن سنجی (وزن، دور کمر، دور باسن و چربی زیر جلد سه ناحیه)، آزمایشات خونی از نظر اینترلوکین-۶، اینترلوکین-۱۰، هموسیستئین و تست قدم زدن به مدت ۶ دقیقه ( جهت معین نمودن ظرفیت بدنی) انجام شد. برنامه تمرین ۳ روز در هفته به مدت ۲۴ جلسه و طول هر جلسه تمرین یک ساعت بود. نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی موجب کاهش معنی دار سطح سایتوکین های التهابی و نیز هموسیستئین گشته است. بطور کلی تحقیق حاضر نشان داد که برنامه بازتوانی با استفاده از دو روش تمرینی استقامتی و مقاومتی با توجه به تاثیر اختصاصی هر یک از دو روش می توان روش مناسبی جهت بهبود ظرفیت عملکردی در بیماران قلبی باشد.

 

کلید واژه ها: توانبخشی، تمرین مقاومتی- استقامتی، اینترلوکین، هموسیستئین، بیمار قلب

[۱] – عضو هیات علمی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه- نویسنده مسئول: SROSTAMI.20@GMAIL.COM

[۲] – استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

[۳] -عضو هیات علمی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

[۴] – عضو هیات علمی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

 

دانلود فایل مقاله از: ۲۱۴-۲۱۹

این نوشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, عمومی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.