برنامه تدریس ترم جاری( نیمسال دوم ۹۳-۹۴)

متون خارجه تخصصی سه شنبه ۸-۱۰
حرکت شناسی سه شنبه ۱۰-۱۲
تربیت بدنی و ورزش معلولین سه شنبه ۱۳-۱۵
زبان خارجه تخصصی سه شنبه ۱۵-۱۷
آسیب شناسی ورزشی پنج شنبه ۱۳-۱۵
حرکات اصلاحی پنج شنبه ۱۵-۱۷

این نوشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, عمومی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.