مربیگری و …

دلم برای روزهایی تنگ شده که همه میگفتند تو آینده داری و نه تنها ازم توقع نداشتند بلکه بخاطر جایگاهم احساس خطر نمی کردند.

این نوشته در فوتبال ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.