توانبخشی ورزشی

در چند ماه اخیر به لطف همکاران ارجمندم موفق شدیم تعداد محدودی از جراحان ارتوپد و متخصصین بنام این زمینه در اصفهان را مجاب کنیم که آب درمانی به عنوان یکی از شروط بازگشت به شرایط اولیه پس از عمل جراحی به ویژه برای ورزشکاران کافی و ضروری است. همچنین می توان از این شیوه به عنوان یکی از اصول بازتوانی استفاده نمود. متاسفانه این امر به دلیل شرایط اقتصادی خاص ویژه پزشکان همواره با ممانعت روبرو می شد ولی در چند وقت اخیر و به لطف دوستان، رفته رفته اعتماد این اساتید به کادر و شیوه های درمانی ورزشی ما بیشتر شده و می توان “موسسه دانا ورزش آرین” را به عنوان پیشگام در این زمینه در شهر اصفهان دانست. امیدوارم روزی فرا رسد که متخصصین واساتید رشته تربیت بدنی بتوانند زمینه تثبیت این رشته را به عنوان تلفیقگر علم و عمل فراهم سازند.

این نوشته در کلینیک ورزش درمانی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.